บอกฉัน ฉันจะลืม สอนฉัน ฉันจะจำ แต่ถ้าให้ฉันได้ทำ ฉันจะเรียนรู้”

เบนจามิน แฟรงคลิน

ค่าของ La Petite Ecole: วิดีโอของเรา

ลา เปติท อีโคล กำลังจะเปิดตัวในกรุงเทพฯ เดือนกันยายน 2560 นี้!

สถานที่ร่มเลื่อนและเงียบสงบ ใจกลางกรุงเทพฯ ย่านสาทร

ลา เปติท อีโคล เป็นโรงเรียนอนุบาลสองภาษาฝรั่งเศส / อังกฤษ ที่ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ในปีพ. ศ. 2555ซึ่งได้รับการรับรองโดย French Ministry-accredited (กระทรวงศึกษาตามมาตรฐานฝรั่งเศส) ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2556

เรามีครูที่เป็นเจ้าของภาษา ทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษทำการสอนร่วมกัน โดยใช้หลักสูตรระดับประเทศจากฝรั่งเศส สำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 6 ปี

เรายินดีต้อนรับทุกเชื้อชาติสู่โรงเรียนวัฒนธรรมนานาชาติที่แท้จริง ซึ่งนำเสนอทั้งภาษาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับ
ลา เปติท อีโคล จะจัดให้เด็กเป็นแกนหลักของกระบวนการเรียนรู้: พวกเขาเล่น, สร้าง, เรียนรู้และพัฒนาความตระหนักในตนเอง ระบบการสอนที่เป็นเอกลักษณ์และนวัตกรรมส่งเสริมความเป็นอิสระ ความอยากรู้และแรงจูงใจของเด็ก