การเรียนการสอนของเรา

โรงเรียนที่มีเสน่ห์ ที่ๆ เด็กเติบโต เล่น และเรียนรู้ขณะค้นพบโลกรอบตัว

โครงสร้าง / ระบบการศึกษา

La Petite Ecole เป็นไปตามหลักสูตรฝรั่งเศสของประเทศฝรั่งเศส และใช้การเรียนรู้ 5 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้

การเรียนรู้ทักษะทางภาษาแบบองค์รวม;

การแสดง, การแสดงออกด้วยตัวเองและทำความเข้าใจในกิจกรรมทางร่างกาย;

การแสดง, การแสดงออกและทำความเข้าใจผ่านกิจกรรมทางศิลปะ;

หาโครงสร้างพื้นฐานในการจัดระเบียบความคิดของตัวเอง;

สำรวจโลก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิก ที่นี่.

หลักสูตรการสอนที่ไม่ซ้ำกันในสองภาษา:

จะมีครูสองคนสำหรับหนึ่งชั้นเรียนเสมอ: ครูที่พูดภาษาฝรั่งเศสและครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาซึ่งเป็นผู้ถือใบประกาศนียบัตรการศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แม้ว่าพวกเขาจะสอนเด็ก ๆ ในการสอนพวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรนี้จะมีความราบรื่นผ่านหลักสูตรระดับประเทศของฝรั่งเศส

คุณค่าและหลักการ

โรงเรียนแห่งความมีเมตตาและสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาของเด็กแต่ละคน

"การไม่มีความสุข สิ่งที่เรียนรู้นั้นจะจางหายไป"

ในบริบททางด้านการศึกษาและด้านสังคม ความอยากรู้ความสุขและความสนุก เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็ก เราเข้าใจดีว่าความสำเร็จที่โรงเรียนทำได้ ก็เมื่อเด็กรู้สึกสุขใจในการเรียนรู้

การประเมินผลเชิงบวก: "การศึกษาประกอบด้วยการทำความเข้าใจเด็กอย่างที่เขาเป็นมากกว่าการจัดเก็บสิ่งที่เราคิดว่าเขาควรจะเป็น"

ที่ La Petite Ecole เด็กแต่ละคนได้รับการสนับสนุนให้คิดในทางตรรกะที่สำคัญและเป็นอิสระดังนั้นการสร้างฐานรากให้กลายเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของสังคม เด็กแต่ละคนได้รับการสนับสนุนและสรรเสริญอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเราเชื่อว่าการเรียนรู้ในบรรยากาศที่ดีจะช่วยให้เข้าใจโลกที่เราอาศัยอยู่ได้ดีขึ้น

การบันทึกเสียงการเรียนรู้แบบดิจิตอลเป็นการยืนยันถึงความคืบหน้าของเด็ก ๆ : พวกเขาสามารถถ่ายรูปผลงานประเมินตนเองและแชร์ประสบการณ์กับครอบครัวได้