Giờ học và Lịch học – Tiểu học

Giờ học:

  • Thứ 2 đến thứ 5: từ 8.30am đến 3.15pm
  • Thứ 6: từ 8.30 sáng đến 12.30 chiều

Các hoạt động ngoại khóa từ Thứ 2 đến thứ 5 đến 4.30 chiều, còn thứ 6 đến 3 giờ chiều

Trường có dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ, từ 15h15 đến 16h30 (từ thứ Hai đến thứ Năm) và từ 12h30 đến 16h30 (thứ Sáu). Mức phí áp dụng: 10 USD/1 ngày/ tháng.

Lịch học

Lịch trình 2021-2022.  Lịch học bám theo lịch học của trường Lycée Français Marguerite Duras, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các trại nghỉ lễ tùy chọn được tổ chức tại trường trong các kỳ nghỉ học vào tháng 10, tháng 4 và vào mùa hè cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Các chủ đề khác nhau tùy theo trại và có thể bao gồm các hoạt động thể thao, nghệ thuật hoặc văn hóa. Công nhân bên ngoài cũng như nhân viên nhà trường giám sát và điều hành các trại. Chi phí bổ sung được dự kiến.

Một tuần điển hình ở trường tiểu học:

Giờ học và ngôn ngữ:

Thứ 28.30am-3.15pmTiếng Anh
Thứ 38.30am-3.15pmTiếng Pháp
Thứ 48.30am-3.15pmTiếng Anh
Thứ 58.30am-3.15pmTiếng Pháp
Thứ 68.30am-12.30pmTiếng Pháp
  • 8.20 – 8.30 sáng: chào đón trẻ

Một ngày học sẽ được tổ chức xung quanh các hoạt động sau:

  • Thời gian hoạt động trong lớp
  • Thăm thư viện trường (1 -2 lần 1 tuần)
  • Học bơi, thể thao ngoài trời tùy theo lịch hàng năm

10.30 – 11 giờ sáng: nghỉ trên sân, ăn bữa phụ

12 giờ trưa đến 1 giờ chiều: ăn trưa

3.15 chiều: kết thúc ngày học

Trẻ có thể chọn theo các hoạt động ngoại khóa từ 3.30 đến 4.30 chiều (info). Bữa phụ từ 3.15 đến 3.30 giờ chiều