Phương châm sư phạm của chúng tôi – Tiểu học

La Petite Ecole Primary School

Tại La Petite Ecole Thành phố Hồ Chí minh, chúng tôi có tất cả các cấp độ giáo trình tiếng Pháp “cycle2”, một bước căn bản trong quá trình học tập: CP (6-7 tuổi), CE1 (7,8 tuổi), và CE2 (8,9 tuổi). Giáo trình dài 3 năm này cho phép chúng tôi xây dựng một kế hoạch học tập nhất quán và lũy tiến.

Bộ Giáo dục Pháp coi việc học ở trường như đang giao lưu với thế giới. Mặc dù điều này hoàn toàn đúng, La Petite Ecole còn đi xa hơn thế, coi việc học được cả tiếng Anh và tiếng Pháp là một ưu tiên.

Ở mỗi lớp, 2 giáo viên bản xứ, có bằng cấp, sẽ phối hợp với nhau luân phiên dạy tiếng Anh và tiếng Pháp. Ngôn ngữ là một môn học đồng thời là một phương tiện để tiếp thu kiến thức.

Giáo viên tiếng Anh sẽ mang tới không chỉ văn hóa và ngôn ngữ của họ, mà còn những phương pháp học tập khác, cho phép mỗi trẻ tự tìm ra cách của riêng mình. Hai giáo viên này sẽ làm việc chặt chẽ với nhau để cùng tiến bộ theo các tiêu chuẩn của Pháp.

Chúng tôi cũng tin tưởng vào việc từng trẻ sẽ thích ứng với con đường học tập riêng và tin vào việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số trong cả giáo dục trẻ và trao đổi với phụ huynh học sinh.

Các môn học:

  • Tiếng Pháp
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt cơ bản/ hoặc củng cố tiếng Pháp
  • Nghệ thuật: mỹ thuật, âm nhạc
  • Thể thao và giáo dục thể chất
  • Giáo dục đạo đức và quyền công dân
  • Khám phá thế giới
  • Toán học

Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấn chọn để xem file PDF: info.