Các điều khoản về giá

Học phí

Phí hàng năm cho năm 2021-2022 có sẵn ở đây. Để tìm hiểu về học phí của năm học tiếp theo (2022-2023), vui lòng nhấp vào đây. 

Nhà ăn

Phí nhà ăn không bao gồm trong học phí hàng năm của trường. Phí này được thu hàng quý và bao gồm bữa phụ buổi sáng và bữa trưa.

Các bữa ăn của trường được chuẩn bị hàng ngày trong bếp trường bằng các nguyên liệu có chọn lọc, bám theo những thực đơn lành mạnh và tôn trọng nhu cầu của trẻ

Nghỉ cắm trại

Chi phí của chương trình cắm trại là 150 USD mỗi tuần cho 5 buổi sáng

Các chương trình ngoại khóa (chương trình đầy đủ tại đây)

Chi phí ngoại khóa như sau:

  • 100 USD một hoạt động, mỗi tuần 

Các điều khoản và điều kiện về giá

Vui lòng xem tỷ giá và Quy định tài chính của chúng tôi tại đây.