Mạng lưới trường học Odyssey

Odyssey là mạng lưới trường quốc tế tập hợp các trường Pháp tại nước ngoài, từ mẫu giáo đến phổ thông trung học.

Được sự hỗ trợ của các tổ chức Pháp, mạng lưới Odyssey được thành lập bởi những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục tại Pháp và cam kết việc thúc đẩy giáo dục Pháp tại nước ngoài.

Các trường trong mạng lưới Odyssey nổi bật với khả năng kết hợp chất lượng giáo dục xuất sắc của Pháp với sự năng động của các trường tiếng Anh và các trường quốc tế. Liên minh “tốt nhất của cảhai ngôn ngữ” này tạo thành một ưu đãi duy nhất, phù hợp với học sinh, sinh viên thuộc mọi quốc tịch và chuẩn bị cho họ những điều kiện tốt nhất để gia nhập các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Ngoài thành công trong học tập và sự phát triển cá nhân của học sinh, Odyssey tìm cách phát triển ở học sinh các giá trị và kỹ năng cơ bản như tôn trọng người khác, hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau và khám phá sự đa dạng của thế giới.

Trong mỗi trường của mạng lưới, các nhóm giáo dục được lựa chọn nghiêm ngặt và thực hiện một dự án giáo dục kết hợp:

  • Chương trình ging dy toàn din ca trường hc Pháp được Nhà nước Pháp phê duyt, khai thác thế mạnh của giáo dục “kiểu Pháp”, dựa trên kiến ​​thức nền tảng và văn hóa phổ thông.
  • Giáo dc đa ngôn ng t mu giáo với vị trí quan trọng là tiếng Anh và được giảng dạy bởi các giáo viên bản ngữ có trình độ.
  • Mt môi trường quc tế và năng đng, thúc đẩy sự giao lưu giữa các nền văn hóa và sự hiểu biết về thế giới.
  • Phương pháp sư phm tích cc và h tr cá nhân hóa giúp ưu tiên sự phát triển cá nhân và thành công của mỗi học sinh.
  • Mt nn giáo dc thích ng vi các k năng và thách thc mi ca thế k 21 như sinh thái học, đối thoại liên văn hóa hoặc công nghệ kỹ thuật số.

 

Mạng lưới Odyssey hiện có sáu trường học ở Châu Âu, Maroc và Đông Nam Á và đặc biệt có kế hoạch mở các trường mới trong tương lai gần.